دانلود کتاب افعال فرانسه French verb Drills

این کتاب برای تمرین افعال فرانسوی است و ویرایش سوم  اش که برای دانلود گذاشتم دارای 160 صفحه است و افعال فرانسه رو با شما حسابی کار میکنه  . افعال گروه اول (با قاعده) و افعال گروه دوم و سوم (بی قاعده )

کتاب فرانسوی افعال فرانسه

دانلود کتاب French verb Drills از اینجا یا از اینجا