کتاب تست آزمون دالف Reussir le DALF Niveaux C1 et C2

کتاب نمونه تست های آزمون DALF (نسخه 2007) برای سطح C1 و C2 شما را برای شرکت در این آزمون ( ecrite و orale ) آماده میکند. این فایل 260 مگ است و شامل کتاب و فایلهای صوتی است.

دانلود کتاب Reussir le DALF Niveaux C1 et C2

Reussir le DALF  C1 et C2

 دانلود کتاب

دانلود فایلهای صوتی سی دی 1 و سی دی 2