سری صوتی Assimil Business French برای تجارت در زبان فرانسه

قبلا برای محیط کار ، کتاب francais en enterprise را خدمت شما معرفی کردم. اینبار یک سری صوتی : سری Assimil Business French شامل 4CD صوتی است که برای کسانی ایجاد شده که نیاز دارند که از زبان فرانسه در محیط کار و تجارت استفاده کنند.

business_french

مباجث کتاب شامل :

 • marketing
 • profitability studies
 • industrial disputes
 • commercial negotiations
 • financing

دانلود کتابچه این سری صوتی  –   دانلود فایلهای صوتی 

همچنین دانلود از تورنت یا این تورنت با حجم 160 مگابایت

کتاب فرانسه در کار Travailler en francais en entreprise

کتاب Travailler en francais en entreprise به بیان جملاتی می پردازد که شما در یک محیط کاری در کشور فرانسهبا آنها برخورد خواهید داشت. در این کتاب مباحث زیر با تمارین کافی بحث شده :

 1. استخدام و آماده شدن برای مصاحبه استخدام
 2. سفرهای کاری : تدارک دیدن سفرهای تشویقی کاری
 3. مصاحبه ارزشیابی : موفق شدن در مصاحبه سالانه برای ارزشیابی
 4. سفرهای خارج از کشور : واکنش به پیشنهاد ماموریت خارج ازکشور !
 5. هماهنگی و رفتار مناسب در کار تیمی در شرکت
 6. هماهنگ شدن با تغییرات شرکت
 7. داشتن ارتباط موثر
 8. نوآوری در دنیای کاری خودتان

سطح زبان فرانسه: نوآموز  A1-A2

Travailler en francais en entreprise

دانلود 3 مگابایت 

=====================================

سطح زبان فرانسه : متوسطه A2-B1

travailler en entrepprise 2

دانلود 2 مگابایت