دایره المعارف تاریخ اروپا Dictionnaire de l Europe

این کتاب تاریخ اروپا را از سال 1789 تا امروز توضیح داده است. کشورها به تفکیک نام دارای فصلهای جدایی در کتاب هستند.

تاریخ اروپا به زبان فرانسه

 

Dictionnaire de l’Europe, Etats d’hier et d’aujourd’hui  de 1789 à nos jours

دانلود از اینجا

دانلود کتاب Civilisation progressive du francais

احتمالا اگر مدتی است که زبان فرانسه میخوانید، میدانید که فرانسوی زبان ها را francophone  (فرانکوفون) می نامند و یک روز هم دارن که جشن می گیرندش و خلاصه این 55 کشور و ایالت که زبان فرانسه حرف میزنند برای خودشون فرهنگی دارند که شما بعنوان یک دانش آموز فرانسه، باید یه چیزایی از اونها بدونی. چون هر زبانی با یک فرهنگ گره خورده است.

دانلود کتاب Civilisation progressive du français

فرهنگ فرانسه

  دانلود کتاب سطح مبتدی